De vises Sten

De vises Sten:  Lydbog efter eventyr af H. C. Andersen, 1858. Indlæst af Kristoffer Hunsdahl, lydbog.com 2013.

Begrebet de vises sten har været anvendt i alkymien som den grundsubstans, der forvandler uædelt metal til guld; eller set med alkymistens verdensbillede: helbreder det uædle syge metal og bringer det til den eneste raske form et metal kan have, nemlig som værende fuldkomment rent guld. H. C. Andersen taler dog ikke om alkymi i eventyret her. I stedet lader han begrebet De vises sten symbolisere genstanden for menneskehedens stræben efter det rene, det sande og det gode i alting. Men hvor finder man det rene, det sande og det gode, og hvordan kender man egentlig forskel på hvad der er godt, og hvad der er ondt?
Som det er så typisk for Andersen, så besidder eventyret en filosofisk dybde, der gør det mindst lige så velegnet for voksne som for børn

De seks dele kan downloades neden for, enten hver for sig, eller i en samlet zip-fil.

Hent fortællingen her som samlet zip-fil (ca. 25 MB)

Første del      Anden del      Tredie del      Fjerde del      Femte del      Sjette del

Eventyret er også tilgængeligt i tekstform via andersenstories.com   (Eksternt link)