En polsk Fyrste

En polsk Fyrste: Lydbog efter sagn fortalt af Carit Etlar (fra Krøniker). Forlagt af V. Pios Boghandel, 1907. Indlæst af Kristoffer Hunsdahl, lydbog.com 2009. Varighed ca. 75 minutter.

På trods titlen foregår fortællingen blandt samfundets absolut laveste klasse, nemlig sigøjnerne (skøjerne), der i Jylland var kendt som et omrejsende folk med en eksotisk, men i øvrigt ukendt oprindelse. Uagtet de manglende nedskrevne kilder om dette folks oprindelseshistorie var (og er) sigøjnerne et særdeles selvbevist folkefærd med en stærk tilknytning til deres kulturelle arv. Men hvad skaber arven? Er det blodets bånd, eller er det barneårene og opvæksten? Hovedpersonen i denne brutale fortælling stilles overfor netop dette spørgsmål og må træffe et afgørende valg. Forordet "Kains Slægt" beretter kort om sigøjnernes historie i Europa.

Fortællingen kan hentes via nedenstående links (hver især ca. 5 MB):

Kapitel 0 (forord)        Kapitel 1        Kapitel 2        Kapitel 3        Kapitel 4        Kapitel 5