Lydbøger efter taler af Erik Bøgh

Ud over at være forfatter, lyriker, komponist, og teaterdirektør, var Erik Bøgh også foredragsholder. I 1857-60 skrev han 'Syv Forelæsninger', der i en humoristisk tone giver tilhørerne noget at tænke over. To af forelæsningerne gengives her:

De fire Temperamenter er en række skarpe ironiske overvejelser omkring oldtidens klassifikation af mennesket i fire personlighedstyper, sangvinikeren, kolerikeren, melankolikeren og flegmatikeren. Og det er langt fra kun mennesker, der klasseinddeles således. Også dyre- og plantearter finder deres rette plads i dette firsidige system.

Et Portræt af en navnkundig Mands charakteristik er en satire over den urokkelige danske hyldest til fredsommelighed og hygge, der som karaktertræk betragtet, udleves næsten som et religiøst dogme her i landet. Men skikkelighed, snusfornuft og eftergivenhed dominerer undertiden det danske karaktertræk så meget, at det i følge Erik Bøgh helt fortrænger fordums dyder, så som romantik, tapperhed og mod. Skikkeligheden personificeres med navnet Hr. Sørensen, flegmatikeren.

Du kan gratis downloade de to taler via ovenstående links, eller du kan streame mp3-filerne fra din pc eller mobil.