<html><head> <meta http-equiv="Content-Language" content="da"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Lydbger efter taler af Erik Bgh</title> <style> table,th,td { border:1px solid black; padding:5px; } table { border-spacing:15px; } </style> </head> <body background="../../papirbaggrund.jpg"> <p align="center"><b><font face="Book Antiqua" size="6">Lydbger efter taler af Erik Bgh</font></b></p> <p align="center"><img border="0" src="../../layingbooks.gif" width="374" height="44"></p> <p align="center"><img border="0" src="ErikBoegh1.jpg"></p> <p class="MsoNormal"><font face="Book Antiqua" size="4">Ud over at vre forfatter, lyriker, komponist, og teaterdirektr, var <b>Erik Bgh</b> ogs foredragsholder. I 1857-60 skrev han 'Syv Forelsninger', der i en humoristisk tone giver tilhrerne noget at tnke over. To af forelsningerne gengives her: <p> <font face="Book Antiqua" size="5"><a href="DeFireTemperamenter.mp3"><b>De fire Temperamenter</b></a></font> <font face="Book Antiqua" size="4">er en rkke skarpe ironiske overvejelser omkring oldtidens klassifikation af mennesket i fire personlighedstyper, <i>sangvinikeren</i>, <i>kolerikeren</i>, <i>melankolikeren</i> og <i>flegmatikeren</i>. Og det er langt fra kun mennesker, der klasseinddeles sledes. Ogs dyre- og plantearter finder deres rette plads i dette firsidige system. </font> <p> <font face="Book Antiqua" size="5"><a href="EnNavnkundigMandsCharakteristik.mp3"><b>Et Portrt af en navnkundig Mands charakteristik</b></a></font> <font face="Book Antiqua" size="4">er en satire over den urokkelige danske hyldest til <i><b>fredsommelighed</b></i> og <i><b>hygge</b></i>, der som karaktertrk betragtet, udleves nsten som et religist dogme her i landet. Men skikkelighed, snusfornuft og eftergivenhed dominerer undertiden det danske karaktertrk s meget, at det i flge Erik Bgh helt fortrnger fordums dyder, s som romantik, tapperhed og mod. Skikkeligheden personificeres med navnet <i>Hr. Srensen, flegmatikeren</i>. </font> <p> Du kan gratis downloade de to taler via ovenstende links, eller du kan streame mp3-filerne fra din pc eller mobil. <p> <p> <button onclick="OmBoegh()">Om forfatteren</button> <script> function OmBoegh() { window.open("https://da.wikipedia.org/wiki/Erik_B%C3%B8gh", "_blank", "toolbar=no, titlebar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, top=100, left=100, width=800, height=800"); } </script> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <button onclick="OmDeFireTemperamenter()">Lren om de fire temperamenter</button> <script> function OmDeFireTemperamenter() { window.open("https://da.wikipedia.org/wiki/Humoralpatologi", "_blank", "toolbar=no, titlebar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, top=100, left=100, width=1000, height=800"); } </script> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <button onclick="Downloadvejledning()">Tips til download</button></p> <script> function Downloadvejledning() { window.open("../../Downloadvejledning.htm", "_blank", "toolbar=no, titlebar=no, scrollbars=yes, resizable=yes, top=100, left=100, width=1000, height=800"); } </script> <p align="center"><a href="../../index.htm"><img border="0" src="../../startside.gif" width="99" height="36"></a></p> </body> </html>