Johannes V. Jensens Evolution og Moral

I 1925 udkom en samling essays af Johannes V. Jensen. Forfatteren var glødende tilhænger af Charles Darwins udviklingslære, og leverer her sin definition af darwinismen. Dog lige så vigtigt, leverer Johannes V. Jensen også en sønderlemmende kritik af nogle af de retninger darwinismen tog i løbet af det 19. og 20. århundrede, ikke mindst i årene op til den første verdenskrig; den såkaldt ”dårlige darwinisme”. Dette er interessant læsning med viden om den næste verdenskrig, der senere fulgte, men som ingen endnu i 1925 vidste, ville komme.

Interessant er desuden forfatterens definition af kommunisme, i ordets forstand - meget anderledes end den populære udgave af ordet. En hver deltagende borger i et samfund, er i virkeligheden at regne for kommunist.

Essayet om klodens overbefolkning er pessimistisk læsning, hvor forfatteren forudser en naturens ”indgriben”, hvis ikke mennesket selv formår at imødegå en ukontrolleret befolkningstilvækst.

Selv om Johannes V. Jensen tydeligt fordømmer den forsimplede racisme og herrefolksmoral, der tillige voksede ud af Darwins evolutionslære, er der dog ingen tvivl om at menneskets, slægtens og samfundets biologi tillægges afgørende betydning. Dette rummer i sig selv en vis brutalitet, i og med at selektion også uundgåeligt indebærer fravælgelse. Og hvad der yderligere er kontroversielt: Mennesket har som demokratisk samfundsborger muligheden for at præge rammerne for denne udvælgelse og fravælgelse.

Her er samlet følgende essays: Darwinismen defineret – Om Kommunisme – Overbefolkningen – Den daarlige Darwinisme

De fire essays kan lånes via eReolen

Hvis du benytter eReolens mobil-app søg da blot på 'Evolution og Moral' og lån.