Kampen for Tilværelsen

Kampen for Tilværelsen:  Lydbog efter novelle af Jakob Hansen. Fra samlingen Drømme der svandt, 1902. Udgivet i tre kapitler, der kan streames eller downloades nedenfor. Varighed i alt 52 minutter.

En universitetsprofessor er stærkt greben af de socialdarwinistiske evolutionsteorier. Hans ideologi er, at den stærke altid bør gives frit spillerum til hævde sin ret på den svages bekostning, hvilket på sigt skulle føre til en ædlere menneskerace. Men en dag mister den verdensfjerne filosof sit trygge embede på universitetet, og må nu selv som ufrivillig arbejdsløs, kæmpe for tilværelsen.

Socialdarwinismens ideologi forbindes almindelig vis med liberalisme, men professoren begynder, i kraft af sin påtvungne omgang med arbejderklassen, at overveje om ikke også socialismen er funderet på nøjagtig samme tankesæt, gældende den stærkes ret til at undertvinge den svage. Blot står kampen her mellem håndens arbejde og åndens.

Stream eller download kapitlerne hver især:

Kapitel 1: Hent

Kapitel 2: Hent

Kapitel 3: Hent

Eller du kan downloade alle tre kapitler samlet via denne zip-fil