H. C. Andersens livssyn

Kompleksiteten og dybden i mennesket H. C. Andersens indre livssyn, er i virkeligheden uhyre interessant at stifte bekendtskab med for ethvert følende menneske. I nutidens diagnosesamfund, ville han måske have været tildelt diagnosen 'særlig sensitiv'. I hvert fald havde Andersen det ikke let i omgangen med andre mennesker; og i særdeleshed ikke med det modsatte køn. Men til trods for hans særegenhed, rummer hans livssyn alligevel noget yderst nærværende. Måske fordi han vitterlig var særlig sensitiv overfor nogle af de almenmenneskelige stimuli, der trods alt præger og bevæger os alle i mere eller mindre grad; også de af os der ikke fuldt ud har Andersens psykologiske karaktertræk. I 1929 udgav Knud Hjortø dette rammende essay om H. C. Andersens livssyn, som både giver et velkvalificeret bud på Andersens følelsesliv, samtidig med en glimrende afdækning af hvordan hans indre sjælekvaler har fundet det kunstneriske udtryk i en lang række af hans eventyr. Med Knud Hjortøs essay, ser man pludselig en ny voksen dimension i mange af de gammelkendte eventyr, som man ikke var opmærksom på i barneårene.

Download eller stream Knud Hjortøs essay herfra