En Hex fra Solbjerg

En Hex fra Solbjerg: Lydbog efter fortælling af Carit Etlar (fra Udvalgte Fortællinger) Gyldendalske Boghandels Forlag 1903. Indlæst af Kristoffer Hunsdahl, lydbog.com 2006. Varighed ca. 60 minutter.

Lidt om fortællingen:

Dette er en fortælling om en hekseafbrænding, der vel kunne have fundet sted på Solbjerg bakke for efterhånden mange århundreder siden. Man udfører ikke hekseafbrændinger længere – og denne forfærdelige tradition var da også for længst ophørt da Carit Etlar skrev sin fortælling. Men så længe der stadig findes steder i verden, hvor et ufuldstændigt retsvæsen giver lokale selvbestaltede magthavere en ødelæggende hånd- og halsret over sine undersåtter – da må en fortælling som denne stadigt siges at være sørgelig aktuel.

Hent fortællingen som en samlet zip-fil (ca. 12,5 MB)

Hent fortællingen lidt efter lidt i separate filer (i alt 6 filer) med en størrelse af ca. 1/2 - 3 MB hver især:

Kapitel 1        Kapitel 2        Kapitel 3        Kapitel 4        Kapitel 5        Kapitel 6