Lykkens Kalosker

Lykkens Kalosker:  Lydbog efter eventyr af H. C. Andersen, 1838. Indlæst af Kristoffer Hunsdahl, lydbog.com 2012.

Hvad nu hvis vi mennesker frit fik mulighed for at vælge hvem vi ville være, hvor vi ville være, eller hvornår vi ville være? Hvad om vi med en enkel tanke, kunne ønske os til en længst forgangen tidsalder, til et helt andet sted i verden, eller sågar ind i et andet menneskes væsen og væren - at overtage dets tanker og værdier? Det er just hvad der bliver en række personer til dels i dette, noget anderledes H. C. Andersen eventyr over seks kapitler - takket være Lykkens magiske Kalosker (eller Galocher som man ville sige i dag). Ville en sådan frihed til at vælge gøre os lykkelige, eller er vi i virkeligheden lykkeligst lige netop i den tid og på det sted hvor vi allerede er? Eventyrets filosofiske karakter og dets mange små, ofte lidt humoristiske, stikpiller til sjælens forfængelighed, dets samfundssatire og de mange, hurtigt følgende på hinanden moraler, gør at der her først og fremmest er tale om et vokseneventyr.

De seks kapitler kan downloades neden for, enten hver for sig, eller i en samlet zip-fil.

Hent fortællingen her som samlet zip-fil (ca. 25 MB)

Første Kapitel - En Begyndelse

Andet Kapitel - Hvordan det gik Justitsråden

Tredie Kapitel - Vægterens Eventyr

Fjerde Kapitel - Et Hoved-Moment. Et Deklamations-Nummer. En høist usædvanlig Rejse

Femte Kapitel - Copistens Forvandling

Sjette Kapitel - Det bedste Kaloskerne bragte

Eventyret er også tilgængeligt i tekstform via estrup.org