Manden i Mængden

Manden i Mængden:  Lydbog efter gyser af Edgar Allan Poe, 1840. Indlæst af Kristoffer Hunsdahl, lydbog.com 2012. Varighed ca. 25 minutter.

Storbyens fortravlede verden synes at rumme en uudtømmelig masse af anonyme ansigter, der til alle tider flyder gennem dens gader, som myrer i en myretue. Men for den opmærksomme iagtager, er hvert eneste ansigt et sjælens spejl der almindeligvis let lader sig tyde, og kan fortælle en livshistorie. Der er dog få udvalgte ansigter, hvis træk er præget af så dybe hemmeligheder, at det, selv ikke for den mest trænede detektiv, står at læse i dem hvem de er. Og jo mere umulig opgaven synes at være, desto større bliver undertiden trangen til at afkode sådanne mennesker.

Hent fortællingen her (ca. 12 MB)