Andre forfattere

Lydbøgerne kan downloades via siderne nedenfor.

Naar den sidste Skygge svinder- varighed ca. 29 minutter.

Efteraar- varighed ca. 15 minutter.

Cykle-Cyklus- varighed ca. 5 minutter.

Soldatens død - varighed ca. 20 minutter.

Ørkenen og Bjerget - varighed ca. 50 minutter.

Rotterne i Bastillen - varighed ca. 8 minutter.