Andre udvalgte eventyr

Nedenfor kan læses mere om de øvrige udvalgte eventyr.

Sampo Lappelil - varighed ca. 25 minutter.

Ahasverus - Den evige Jøde - varighed ca. 25 minutter.

En Julenat i Fjældstuen - varighed ca. 11 minutter.

Bjergaanden - varighed ca. 10 minutter.

Prinsesse Ilse - varighed ca. 12 minutter.

For tre Skilling - varighed ca. 20 minutter. 

Androkles og Løven - varighed ca. 12 minutter. 

Ekkoet der blev forflyttet - varighed ca. 10 minutter.